辣(là) 炒(chǎo) 豬(zhū) 肉 (ròu)

DSC_0296          DSC_0300
 Jeyuk Dup Bop (spicy pork with rice and vegetables) @New Wonjo

辣(là)  adj. spicy

炒(chǎo)  v. fry; adj. fried

豬(zhū)  n. pork; pig

肉 (ròu)  n. meat

韩(hán) 国(guó) 石(shí) 锅(guō) 饭(fàn) 

DSC_0230DSC_0229

Han Bibimbap (Korean Stone Pot Rice) @ Her Name is Han

韩(hán)  n. Korea

国(guó)  n. country

石(shí)  n. stone; rock

锅(guō)  n. pot

饭(fàn)  n. rice